Make your own free website on Tripod.com
it's me
Home | me | kuliah 1 | pEnghAsiLan aLam biNa | pEneMpAtan & pErteMpaTan .... | eLeMen - eLeMen pEngHasiLan | pEngErtiAn mErdeKa | kuLiAh 3 | kuLiAh 4
pEngErtiAn mErdeKa

apakah kemerdekaan & untuk apa merdeka ?

 
jika kemerdekaan difahami secara kasar, maka kamerdekaan tidaklah berbeza dengan kebebasan atau lepas dari ikatan dan kongkongan. dalam beberapa pengertian inggeris,kemerdekaan seerti dengan kosa kata 'independent,liberty,freedom, atau right'.
 
Menurut Lyman T Sargent(1987),liberty,freedom dan right sering dirujuk secara bergantian..ia bermaksud kemampuan manusia untuk melakukan apa sahaja tanpa batasan.

Kemerdekaan adalah sesuatu yang subjektif.Tetapi selalunya berkaitan dengan sejarah.Dalam keadaan masa sekarang,sejarah atau kesedaran sejarah perlu difahami kembali dan dinilai semula.Ia merujuk kepada kesedaran tetang nilai sesuatu bangsa dengan mengambil moral kisah lalu untuk menempuhi kehidupan masa kini yang lebih baik dan cerah.Itulah dinamakan merdeka,dari penjajahan mental dan fizikal 

 By: Hadayai Majeed

Windows


I see out the window

I wander how the window sees me

I dream out the window

I wander if my dreams ever see me

I daze out the window admiring Allah's creation

I wander how Allah's creation sees me


SubhALlah