Make your own free website on Tripod.com
it's me
Home | me | kuliah 1 | pEnghAsiLan aLam biNa | pEneMpAtan & pErteMpaTan .... | eLeMen - eLeMen pEngHasiLan | pEngErtiAn mErdeKa | kuLiAh 3 | kuLiAh 4
kuLiAh 3

pErumaHaN

Perumahan merupakan tempat tinggal bagi seseorang . Terdapat 3jenis perumahan dihasilkan iaitu rumah kos rendah ,rumah kos nserdahana dan rumah kos tinggi .Pihak pemaju yang mempunyai niat untuk membina ketiga-tiga jenis rumah ini adalah untuk memenuhi permintaan golongan yang berlainan.
        Rumah kos rendah dibinakan adalah untuk memberi peluang kepada golongan yang berpendapatan rendah supaya mereka berkeupayaan membeli
rumah .Akan tetapi ,pihak pemaju hanya mementingkan diri sendiri telah menjual rumah jenis kos rendah ini kepada golongan yang berpendapatan tinggi kerana pihak tersebut ingin memgaut leuntungan yang lebih banyak.
        Akibatnya, wujudlah perumahan setinggan.Ini kerana golongan berpendapatan rendah tidak berupaya membeli rumah ,maka mereka membina rumah sendiri dalam satu kumpulan .Jadi, rumah setinggan dibina dengan tidak teratur serta tidak mempunyai kemudahan yang baik.

        

       
Terdapat 5 jenis kaedah dalam perumahan :
     1)serah kunci rumah
     2)serah tugas penentuan ruang
     3)serah tugas penentuan ruang dan binaan
    
4)serah tugas penentuan binaan
         
 5)serah tugas penentuan bangunan

mAsALaH pErUmAhAn

pandangan saya terhadap masalah perumahan

Masalah perumahan memang akan terus ada selaagi adanya perumahan. Ianya telah menjadi sebati dengan senario perumahan kini. Namun sejauh mana ianya mampu diatasi dan dikurangkan demi menjamin keselesaan penghuni dunia ini. Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan Malaysia (1986) telah menetapkan penentuan piawaian perumahan dengan menfokuskan kepada 4 keadaan asas yang perlu disediakan untuk memeastikan kualiti perumahan yang akan disediakan:

  • keselamatan individu dan harta benda
  • kemudahan prasarana
  • kesihatan fizikal dan mental
  • kesihatan masyarakat

Walaupun begitu, dari segi perlaksanaannya masih belum cukup mantap dan menyeluruh. Sikap pihak pemaju yang hanya mementingkan keuntungan semata-mata sehingga mengabaikan aspek-aspek lain yang lebih mustahak. Ditambah lagi dengan sikap segongan manusia yang gemar mengamalkan rasuah sehingga masalah perumahan kini kian meruncing.Enter supporting content here